Bild på Anette Sjäström som driver Psykosyntesverkstan.

Psykosyntesverkstan

Att gå i samtalsterapi är ett kraftfullt sätt att ta itu med sina funderingar och livsfrågor. Det är ett sätt att lära sig förstå sig själv på djupet och vad som hämmar, hindrar och blockerar. Att gå i terapi beskrivs av många som ett inre fredsarbete. Att äntligen få stifta fred och få tyst på de inre röster som ständigt ligger i fejd om vår uppmärksamhet. Att nå en inre sinnesro, en känsla av att få återvända hem till sig själv efter en lång resa.

 

Samtalsterapi är ett sätt att ge ökad självkännedom och insikt i hur man fungerar. Om du längtar efter att mer aktivt ta ansvar i ditt liv och komma i kontakt med förmågan att ta beslut som ligger i linje med det du innerst inne vill, och sedan också få verktyg till att genomföra och omsätta dina insikter i praktisk och faktisk handling, då är terapi något för dig!

 

Vanliga problemområden:

 

 • Sitter fast i mönster som du inte förmår bryta
 • Sorgbearbetning efter dödsfall
 • Problem i nära relationer
 • Saknar livsglädje/livslust
 • Panikångest och sociala fobier
 • Få hjälp att förverkliga dina framtidsvisioner
 • Står inför eller har just gått igenom en separation
 • Att kunna stå upp för dig själv och det du tror på samt uttrycka detta
 • Återkommande problem med relationer som inte håller
 • Relationer som alltid slutar på ett visst sätt
 • Problem på jobbet, med chefen eller kollegor
 • Tvångstankar och fobier
 • Svårt att låta andra människor komma nära/intimitetsproblem
 • Låg självkänsla/dåligt självförtroende
 • Nedstämdhet och/eller depression
 • Nyfikenhet på dig själv, vem är jag egentligen?
 • Tillitsproblem. Svårt att lita på din partner, svartsjuka
 • Stress och stresshantering
 • Utbrändhet/ utmattningsdepression
 • Får bekräftelse genom att prestera och vara duktig
 • Svårt att sätta gränser
 • Får ditt värde utifrån vad andra tycker om dig
 • Avsaknad av kontakt med dina känslor
 • Problem med alkohol och /eller droger
 • Ätstörningar, matmissbruk, shopping, spel
 • Sexmissbruk, porr
 • Uppvuxen i familj med alkohol eller drogproblem
 • Medberoende
 • Uppvuxen i familj med depression eller psykisk sjukdom
 • Avsaknad av support och kärlek under din uppväxt
 • Känslor av skuld, skam och rädsla som tynger och hindrar
 • Problem med din sexualitet
 • Utsatt för övergrepp och/ eller trauma
 • En känsla av att du bara överlever istället för att leva fullt ut!

 

 

Bild på Anette Sjäström som driver Psykosyntesverkstan.
Bild på Anette Sjäström som driver Psykosyntesverkstan.
Bild på Anette Sjäström som driver Psykosyntesverkstan.

PSYKOSYNTESVERKSTAN