Om Psykosyntesverkstan

 

Jag heter Anette Sjöström och är Diplomerad Psykosyntesterapeut och är utbildad på Psykosyntesakademin i Stockholm. Jag är även Diplomerad Alkohol- och Drogterapeut, så kallad Addiktolog, och är utbildad på Korpbergets utbildning FUN, Fria Universitet i Norden. Jag har även erfarenhet av tidigare arbete som beroendeterapeut på olika behandlingshem i mellansverige.

 

Jag drivs av ett genuint människointresse och en fascination för människans inneboende möjligheter att förverkliga sig själv. Mitt terapirum präglas av värme, empati och acceptans och du möts av en tillitsfull atmosfär när du kommer hit. Här blir du bekräftad och sedd för den du är. Jag tror på männsikans inneboende förmåga till läkning och tillsammans hittar vi vägar att möta upp och välkomna ditt nya jag. Personlig utveckling är ett äventyr.

 

Första besöket är alltid kostnadsfritt så att vi får en chans att lära känna varandra. Det är viktigt att du känner dig helt trygg och att vi trivs tillsammans.

 

Jag har mottagning i Uppsala.

Välkommen att boka en tid för ett första besök!

 

Om psykosyntes:

 

Grundaren Roberto Assagioli (1888-1974) var psykiater i den Freudianska skolan och samtida med Carl Gustav Jung. Som nyutexaminerad läkare praktiserade Assagioli psykoanalys, men i likhet med Jung fann han den efter en tid otillräcklig.

 

De båda tyckte att psykoanalysen lade för mycket fokus på det sjuka och på det som inte fungerade hos människan. Assagioli ville istället se på människan som en i grunden frisk individ, som tidvis kunde fungera sämre. Han bröt sig loss ifrån sin lärare Freud och ifrån psykoanalysen och bildade sin egen skola. Assagioli såg människan som en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. Hans teori grundar sig på att avgörandet för hur vi mår är hur väl samspelet mellan dessa delar fungerar. Assagioli var tydlig med att psykosyntesen inte ska vara en låst form utan att den hela tiden ska utvecklas och följa med sin tid.

 

Idag använder man sig inom psykosyntesterapin av metoder och tekniker hämtade ifrån kognitiv terapi (KBT), gestaltterapi, psykodynamisk psykologi, objektrelationsteori, anknytningsteori, existensiell psykologi, meditation, mindfullness, imagoterapi, österländsk psykologi, utvecklingspsykologi samt den Jungianska psykologin.

 

Om mig

 

Jag heter Anette Sjöström och är Diplomerad Psykosyntesterapeut och är utbildad på Psykosyntesakademin i Stockholm. Jag är även Diplomerad Alkohol- och Drogterapeut, så kallad Addiktolog, och är utbildad på Korpbergets utbildning FUN, Fria Universitet i Norden. Jag har även erfarenhet av tidigare arbete som beroendeterapeut på olika behandlingshem i mellansverige.

 

Jag drivs av ett genuint människointresse och en fascination för människans inneboende möjligheter att förverkliga sig själv. Mitt terapirum präglas av värme, empati och acceptans och du möts av en tillitsfull atmosfär när du kommer hit. Här blir du bekräftad och sedd för den du är. Jag tror på männsikans inneboende förmåga till läkning och tillsammans hittar vi vägar att möta upp och välkomna ditt nya jag. Personlig utveckling är ett äventyr.

 

Första besöket är alltid kostnadsfritt så att vi får en chans att lära känna varandra. Det är viktigt att du känner dig helt trygg och att vi trivs tillsammans.

 

Jag har mottagning i Uppsala.

Välkommen att boka en tid för ett första besök!